Bernadettewijk wordt vanaf half augustus gesloopt

WoninGent heeft alle nodige vergunningen binnen om te starten met de sloop van de Bernadettewijk in Sint-Amandsberg. Als er nog krakers aanwezig zouden zijn tijdens de start van de sloopwerken dan mogen die uitgezet worden van de vrederechter.

Het einde voor de Bernadettewijk is nu echt nabij. Half augustus beginnen in principe de sloopwerken. De volledige volkswijk gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor een tuinwijk anno 21e eeuw. Dat wil zeggen dat er compacter zal gewoond worden. ER komen een 250 tal woningen, waarvan iets meer dan de helft voor gezinnen met kinderen. Er zal voldoende groen zijn en de wijk wordt ook autoluw.

Nieuwe woonst

Toen WoninGent de plannen bekendmaakte moesten 117 huurders een nieuwe thuis krijgen. Die procedure is, na een zeer moeilijke start, op 1 augustus afgerond. Alle sociale huurders hebben de wijk verlaten. Sommigen van hen trokken naar een privéwoonst of woonzorgcentrum, bij anderen werd de overeenkomst verbroken om allerlei redenen. Toch kregen 103 huurders via de bemiddeling van WoninGent een nieuwe woonst.

Krakers  

Van bij de start van de procedure waren krakers aanwezig in de Bernadettewijk. Het slopen kan maar beginnen als zij allemaal weg zijn. Daarom stapte WoninGent naar de vrederechter en die gaf de maatschappij de toestemming om de krakers te laten uitzetten. Vandaag werden er affiches geplakt die het vonnis betekenen. Dat wil zeggen dat de krakers 8 dagen de tijd hebben om te vertrekken. WoninGent hoopt dat uitzetten niet nodig zal zijn en dat de firma’s hun werk kunnen doen. Dan is het wachten op de ontwerpen, en als alles goed loopt staat er tegen half 2029 een volledig nieuwe wijk.