woensdag 27 september
24°C
107 km

Aanpassing GRUP in Hansbeke bedreigt de landbouwsector

Vertegenwoordigers van de land-en tuinbouwsector hebben vandaag actie gevoerd in Hansbeke.  DE aanpassing van het GRUP Voorde-Kouterken is voor hen de zoveelste kaakslag. Straks is er geen ruimte meer over voor onze bedrijven zeggen de actievoerders.  

De land-en tuinbouw heeft het moeilijk. De regelgeving wordt steeds strenger en bijkomend is er ook nog het gebrek aan landbouwgrond. Daardoor kiezen steeds minder jonge mensen voor de sector, en dat kan problemen opleveren voor de toekomst. De sector ervaart een onevenwicht in de beleidsvorming in het nadeel van de land -en tuinbouwsector.

GRUP Voorde-Kouterken

Het RUP Voorde-Kouterken wordt momenteel herzien. De land-en tuinbouwsector ervaart dit als de zoveelste kaakslag. Zij vrezen dat het gebied wordt omgevormd tot een landschapspark en zien in de plannen heelwat noodzakelijke open ruimte verdwijnen.  Met  een petitie hoopt de sector extra druk te zetten op de politiekers in de regio.