donderdag 28 september
19°C
0 km

81 populieren in Lievegem zijn gered

81 populieren in Waarschoot, deelgemeente van Lievegem, zijn gered. De provincie heeft de kapvergunning voor de bomen nietig verklaard. De gemeente Lievegem had de kapvergunning eerder dit jaar nochtans al toegekend aan een commerciele firma die werkzaam is in bosexploitatie. Maar dat zorgde voor heel wat verontwaardiging bij enkele inwoners. Volgens het gemeentebestuur zou het kappen van de bomen gebeuren uit veiligheidsoverweging. Maar door de tussenkomst van VZW 'Bescherm Bomen en Natuur' komt er van het kappen niks in huis.

Niet kaprijp

Begin april verleende de gemeente Lievegem een vergunning om een 80-tal populieren te kappen in deelgemeente Waarschoot. Zo ver komt het finaal niet. De VZW Bescherm Bomen en Natuur tekende beroep aan bij de Provincie en die weigerde de kapvergunning, Volgens Bescherm Bomen en Natuur zijn deze bomen niet kaprijp. De bomen kunnen dus heel oud worden en Bescherm Bomen en Natuur ziet nog wel redenen om de bomen niet te kappen. Zo gebruiken vleermuizen de bomenrijen als vliegroute.