vrijdag 2 december
3°C
0 km

200 jaar oude engel gestolen uit kerk Kwaremont

Wie is er met het engelenbeeldje uit de kerk van Kwaremont vandoor? 't Is een vraag die het hele dorp bezighoudt. Jarenlang verborg de pastoor het beeldje thuis onder zijn bed, maar bij de restauratie van de kerk besloot de kerkfabriek om de houten engel terug te zetten op z'n oorspronkelijke plek: de preekstoel. Maar nu, amper een jaar later, blijkt het beeldje verdwenen uit de kerk.

"Gisteren bij het openstellen en betreden van ons kerkje, stelden wij spijtig genoeg vast dat hier op onze preekstoel een mooi engelenbeeldje verdwenen was. Dat beeldje stond hier op de hoek van de preekstoel, wijzend naar de hemel, 70 cm hoog", zegt Johan Dhaeze van de kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont. Waar het beeldje nu naartoe is, weet niemand. De kerkfabriek hoopt dat de dief het beeldje terugbrengt. Wie iets weet over de diefstal, kan contact opnemen met de politie.