Er waren eens ...

Televisie maken is een complex gegeven. Je krijgt te maken met technici, productiefaciliteiten, technologie, redactie, regie en nog al wat meer. Je begrijpt dus best dat een goede coördinatie tussen al deze elementen van groot belang is.

Vrijwilligers

In '81 al valt de naam AVS in en rond  het Meetjeslandse Eeklo in Oost-Vlaanderen.

AVS Meetjeslandse Televisie,  zoals ze al gauw genoemd wordt, ontstaat rond een 6-tal hobbyisten vrije radioamateurs, plaatselijk schrijvende pers en videoamateurs. Het succes bij plaatselijke voorstellingen binnen gesloten circuits doet hen "dromen" van een net dat Eeklo overstijgt en het ganse Meetjesland kan berichten over eigen streeknieuws.

Er volgen jaren waarin intensief gewerkt wordt aan zowel technische als inhoudelijke opleiding van enthousiaste vrijwillige medewerkers maar ook aan het tot stand komen van een wettelijk kader voor deze regionale omroep. Voorbeelden als NoTéLé in het Waalse Doornik, werken daarbij aanstekelijk en houden de hoop levend ooit op een legale basis regionaal nieuws te verspreiden via de kabel.

Het wordt een moeilijke weg. Allerlei barrières die niet uitzonderlijk van politieke aard zijn, moeten met veel tact en soms iets minder zacht van de baan geruimd worden.

De zendvergunning

In '83 neemt AVS een vzw-vorm aan. Het duurt tot 1987 vooraleer er een decreet tot stand komt "houdende de erkenning en organisatie van regionale televisiestations in Vlaanderen".

Nog vòòr VTM, krijgt AVS in '88 de langverwachte vergunning, samen met 3 andere inmiddels ontstane initiatieven in Waregem (ETV), Leuven (RTVL) en in Antwerpen (ATV). Het hek is van de dam... zo lijkt het toch.

Dat decreet maakt een uitzendvergunning mogelijk maar biedt geen enkele  garantie om de regionale omroepen ook leefbaar te maken: noch overheidssteun noch reclamegelden zijn voorzien.

Het jarenlange wachten en de strijd dat het inmiddels flink aangegroeide AVS leverde om zijn beelden op de Meetjeslandse huisschermen te krijgen, bewerkstelligt dat- ondanks de karige vooruitzichten- toch gestart wordt met eerst maandelijkse, later wekelijkse uitzendingen in 12 gemeenten rond Eeklo.

Eerste uitzending

De eerste uitzending vindt plaats op 29 oktober 1988, nog voor VTM het BRTN-monopolie doorbreekt. Inmiddels is het uitzendgebied vergroot tot en met de agglomeratie Gent. Met de steun van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, een 5-tal gemeentebesturen, de kabelmaatschappij Tévéoost en een enkele sponsor die in het medium gelooft, houdt AVS dit 5 jaar lang vol.

Geen van deze partners zetelt echter in de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur noch andere werkgroepen van AVS vzw.

De groei

De oprichting van een regionale zender "Gent-Eeklo" en het vermoeden dat deze omroepen eenzelfde reclamekoek zullen moeten delen in de toekomst, versnelt de beslissing om het zendgebied uit te breiden. Het definitieve decreet van '92 legt de uitzendgebieden van de RTVO's vast en kent aldus 2 arrondissementen toe aan AVS: Gent-Eeklo en Oudenaarde.

Vlaanderen krijgt 11 RTVO's. Door een fusie van TV mechelen met TV kempen zijn dat er vandaag nog 10.  Het idee dat deze omroepen van reclame zullen leven, krijgt vorm in het maxi-decreet van 1992. Overheidstussenkomsten worden eveneens mogelijk gemaakt doch nergens geregeld. Met uitzondering van TV Brussel, krijgt geen enkele zender subsidies.

In 1993 tekent AVS Oost-Vlaamse TV een samenwerkingscontract met Roularta Mediagroup. Zij worden commerciële  partners. Hiermee verkoopt AVS de zendtijd rond het nieuws- bestemd voor reclame tot 2001.

2001 betekent een omschakeling voor AVS. We verhuizen van Eeklo naar Gent en richten zelf een reclameregie op: ORR - Oost-Vlaamse reclameregie voor Televisie en Radio. Naast televisie wordt in 2006 ook Radio Roeland onder dak genomen.

In 2008 start AVS met ontkoppelde televisieuitzendingen voor de regio:
- TV Meetjesland: regio Meetjesland
- Centrum TV: regio Gent en kanaalzone
- Vlaamse Ardennen TV: regio Vlaamse Ardennen

Digitalisering

Midden 2008 voert AVS de digitalisering door en kunnen de uitzendingen eveneens via Telenet en Belgacom bekeken worden. De analoge montageapparatuur wordt vervangen door niet-lineaire montagesystemen.