VERKIZINGSUITSLAGEN 2018

AANLOOP NAAR DE VERKIEZINGEN 2018

Grootste uitdaging voorde burgervader is om ervoor te zorgen dat hij zichzelf kan opvolgen. Hij was de eerste socialistische burgemeester in 100 jaar. Vraag is of hij daar een verlengstuk kan aan breien. Daarnaast is het ook uitkijken hoe het dossier rond de Moervaartvallei evolueert.
Bij Open VLD is het nog wachten op de samenstelling van de lijst maar de kans is groot dat sterke man Piet Penneman de liberale nummer 1 wordt.
Om de paarse meerderheid te doorbreken rekenen ze bij CD&V op een vrouw. De 26-jarige Sanne Alexander wordt de eerte vrouwelijke lijsttrekker ooit in Wachtebeke.
Voor N-VA Wachtebeke kijkt iedereen richting fractieleider Rudy Vande Velde. Hij trekt voor de tweede keer op rij de lokale lijst. Het wordt voor hem de uitdaging om van N-VA meer dan de kleinste partij in de gemeenteraad te maken. 

 

VERKIEZINGSRESULTATEN 2012

RESULTATEN


ANDERS          1731 stemmen (35,3%) – 8 zetels
CD&V               1154 stemmen (23,5%) – 4 zetels
Open VLD         1107 stemmen (22,6%) – 4 zetels
N-VA                  917 stemmen (18,7%) – 3 zetels

COALITIE 

De coalitie in Wachtebeke bestaat uit Anders en Open Vld. Samen vormen ze de meerderheid met 12 op 19 zetels.

BURGEMEESTER

Rudy Van Cronenburg – Anders 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

1. Piet Penneman – Open VLD
2. Rudy Van Vlaender – ANDERS
3. Evy Wuytack – Open VLD
4. Jaques De Smet – ANDERS
5. Urbain Meers (OCMW-vz) – ANDERS
6. Eddy Heirwegh – (vz gemeenteraad) – Open VLD

GEMEENTERAAD

BESTUURSPERIODE 2012 - 2018

2012

In 2012 gebeurde er een grote politieke verschuiving in Wachtebeke. De gemeente krijgt voor het eerst in 100 jaar een socialistische burgemeester. Rudy Van Cronenburg en zijn partij halen 10 procent meer stemmen binnen in vergelijking met 2006. Daarom krijgt hij de leiding over het bestuur in een coalitie met Open VLD. Naar aanloop van de verkiezingen hadden beiden partijen vooral ingezet op mobiliteit voor de zwakke weggebruiker. 

Fietsers en wandelaars 

De grote werken waar vooral de fietsers van profiteren werden de laatste jaren uitgevoerd door de provincie. Maar het zijn wel de gemeentes Wachtebeke en Moerbeke die hiervan profiteren. Zo werd er werk gemaakt van een nieuwe stuk fietssnelweg begin 2017. Maar er was nog een ontbrekende schakel op de route tussen Gent en Antwerpen, de brug. Ook daar werd aan gewerkt en begin 2018 werd de nieuwe routebrug geopend in Wachtebeke. Daarbovenop wil de gemeente haar personeel stimuleren om met de fiets naar het werk te komen. Daarvoor stelt Wachtebeke fietsen ter beschikking voor haar werknemers. 

Sociaal beleid

Tweede grote punt op de verkiezingsagenda voor de partij Anders was het sociaal beleid. Met de aansluiting bij ‘AAN Z’ hebben ze daar ook werk van gemaakt in 2014. ‘AAN Z’ biedt verschillende diensten en activiteiten aan, van warme maaltijden en bezoek aan huis tot kooklessen. Vooral ouderen krijgen hierbij speciale aandacht.

Het sociale beleid kreeg in 2016 nog een extra pijler. De gemeente ontving van de Vlaamse overheid een subsidie van 30.000 euro voor de 1 euromaaltijden. Op woensdag biedt het OCMW alle kinderen tot 12 jaar een 1 euromaaltijd aan. Er wordt geen onderscheid gemaakt, want maaltijden aanbieden enkel voor “arme” kinderen werkt niet en zou stigmatiserend zijn, aldus het gemeentebestuur. 

Maar het project loopt niet van een leien dakje en krijgt al snel tegenkanting. Ook het Kinderrechtencommissariaat was gekant tegen de subsidies maar vooralsnog zijn ze nog niet afgeschaft. 

De gemeente bespaart ook op haar kosten. Wachtebeke dimt en dooft haar straatverlichting om de elektriciteitsfactuur met 15% te verminderen. In de woonwijken worden per 2 lampen 1 lamp gedoofd. Op kleine landwegjes, waar heel weinig verkeer is en weinig mensen wonen, is er geen straatverlichting tussen 23u en 5u.

Moervaartvallei

Een ander project dat van hogerhand komt en niet zonder slag of stoot verloopt is het dossier rond de Moervaartvallei. Door de uitbreiding van de haven van Gent is een habitat van zeldzame vogels verloren gegaan. En de Vlaamse overheid is op zoek gegaan naar plaatsen waar ze die kan heraanleggen. Een van de denkpistes was een gebied in Wachtebeke langs de Moervaartvallei. 72ha grond zou daar onder water worden gezet. Ondiep water zodat zeldzame vogels die eerder in de haven woonden er kunnen broeden. Maar de gemeente vindt dat maar niks.

Ondertussen is het plan meermaals herzien. Het onder water zetten van gronden is van tafel. 22 ha gelegen tussen Heidebos en Etbos zou wel omgezet worden in natuurgebied. Het is nu wachten op de definitieve vaststelling van het Ruimtelijke UitvoeringsPlan. En kijken of de gemeente zich daar kan in schikken. 

Populaire burgemeester

Ondertussen kan de burgemeester wel een positief tussentijds rapport voorleggen. Bij een enquëte van Het Nieuwsblad haalt hij halverwege zijn ambtstermijn een score van 7,1 op 10. Niet slecht in vergelijking met zijn socialistische collega's. 

RELEVANTE REPORTAGES