VERKIEZINGSUITSLAGEN 2018

AANLOOP NAAR DE VERKIEZINGEN 2018

FUSIE?

De grootste uitdaging voor Oosterzele in de toekomst zal een financiële uitdaging zijn. De fusiegemeenten schoten de laatste tijd als paddestoelen uit de grond. En ook Oosterzele zal waarschijnlijk de dans niet kunnen ontspringen. Een eerste prille flirt tussen Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem is al acher de rug. Volgens burgemeester Van Durme zou een eventuele fusie pas voor 2025 zijn. Maar het is nu al iets om in het achterhoofd te houden. 

LIJSTTREKKERS

Bij Open VLD trekken ze volop de kaart van Filip Michiels. Als fractieleider voor Open VLD in de gemeenteraad wordt hij de uitdager van het huidige kartel. 

CD&V en N-VA maakten in december van vorig jaar bekend dat ze opnieuw als kartel richting de kiezer zouden trekken. Daar is het nog altijd wachten op de lijst. 

Ook bij Groen en Vlaams Belang is er nog geen lijst bekend. 

 

 

VERKIEZINGSRESULTATEN 2012

RESULTATEN
CD&V / NV-A            5469 stemmen (55,2%) – 14 zetels
SVVO                       2946 stemmen (29,7%) – 5 zetels
GROEN                    1093 stemmen (11%) – 2 zetels
Vlaams Belang          404 stemmen (4,1%) – 0 zetels


COALITIE   
Kartel CD&V / NV-A heeft een absolute meerderheid

BURGEMEESTER
Johan Van Durme - CD&V

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
1. Christ Meuleman – CD&V
2. Marleen Verdonck – CD&V
3. Jean Marie De Groote – CD&V
4. Hanna Courtijn – N-VA
5. Jan Martens – N-VA
6. Els De Turck (OCMW-vz) – CD&V
 

GEMEENTERAAD

BESTUURSPERIODE 2012 - 2018

ABSOLUTE MEERDERHEID

Na een nipte meerderheid in 2006 vergrootte het kartel CD&V / NV-A in 2012 haar absolute meerderheid. Van 10 zetels gaat het naar 12. Grote verliezer was de lokale partij Samen voor Vernieuwing en Verandering in Oosterzele (SVVO). Zij verloren 3 zetels en gingen van 10 verkozenen naar 7. Enige andere oppositiepartij is GROEN. Zij verdubbelden hun aanwezigheid in de gemeenteraad. Met 11% van de stemmen haalde GROEN 2 zetels binnen. 

In 2013 veranderde de samenstelling van de gemeenteraad. SVVO viel uiteen na 13 jaar samenwerking. De liberalen gingen verder onder de naam Open VLD plus. Ze kozen voor een andere naam dan de nationale partij omdat ze de steun kregen van de onafhankelijken. Marjolein De Spiegeleire werd de enige vertegenwoordigster voor SP.A. De gemeenteraad bestond zo plots uit 5 fracties. Maar daar kwam in 2017 opnieuw verandering in. De Spiegeleire besliste om haar mandaat door te geven omdat de combintatie van werk, privé en de politiek te moeilijk werd. Jan Bogaert werd haar opvolger en zo kreeg Open VLD Plus er een lid bij in de gemeenteraad. 

DOELSTELLINGEN

Als lijsttrekker en kandidaatburgemeester stelde Johan Van Durme bij de vorige verkiezingen enkele doelstellingen op voor zijn kartel. Ten eerste moest en zou er werk gemaakt worden van een zorgsite voor ouderen. Het heeft bijna een hele regeerperiode geduurd maar op het einde van de legislatuur kwam er toch schot in de zaak. Met Residentie Zilverblad zullen er in de komende jaren 42 assistentiewoningen bijkomen op het grondgebied. Maar daar eindigt het niet want in totaal zal de site over 70 sociale koop- en huurwoningen, 44 appartementen voor personen met een beperking, een dagcentrum en een woonzorgcentrum beschikken. En ook in Balegem wordt er werk gemaakt van woningen voor ouderen. 

Met de site Groot Bewijk, waar Residentie Zilverblad toe behoort, haalt het kartel 2 slagen binnen. Want een volgend verkiezingspunt is betaalbaar wonen voor iedereen. Naast de 70 woningen op de site zullen er ook op de site van het Izoo-klooster 39 sociale huur- en koopappartementen komen. 

Een laatste eikpunt van het kartel was verkeersveiligheid. En ook daar hebben ze hun huiswerk gemaakt. Want vanaf vorige zomer geldt op heel het grondgebied een 'zone 50'. Overal behalve op de N42. Maar ook daar is er gewerkt aan de verkeersveiligheid. Want sinds februari van vorig jaar wordt elke wagen onderworpen aan een trajectcontrole. Of dat was toch de bedoeling, want de trajectcontrole heeft meer dan 9 maand stilgelegen door één verkeersbord dat niet werd aangepast. En hoewel de trajectcontrole op zich een Vlaamse bevoegdheid is, heeft de gemeente toch een derde van de kostprijs - zo'n 63.000 euro - op zich genomen. 

NIET ALLES PEIS EN VREE

Maar niet alles is peis en vree in Oosterzele. Want op het vlak van mobiliteit zijn er ook enkele discussiepunten. Zo was oppositiepartij Groen niet tevreden met het akkoord tussen de gemeente en infrabel over het eventueel sluiten van 6 spoorwegovergangen. En ook over het verdwijnen van de 59 kerselaars in Scheldewindeke is heel wat inkt gevloeid. Uiteindelijk werden de bomen gekapt in december 2016.  

En ook de senioren komen in opstand. In het voorjaar van 2017 stelde de seniorenraad van Oosterzele een rapport op. Daarin kwamen een aantal pijnpunten naar boven. Het kan vooral beter op vlak van aangepaste snelheid, zwerfvuil, onderhoud en netheid van de wegen en parkeerproblematiek. De gemeente beloofde om de problematiek aan te pakken. 

GEZINSZORG BLIJFT BESTAAN

Dat de gemeente Oosterzele bij het ingaan van de volgende legislatuur nog steeds beschikt over gezinszorg, was geen zekerheid. Want om het voorbestaan van de publieke instelling te verzekeren moest de gemeente een samenwerking aangaan met Melle en Merelbeke. Op die manier beschikt het OCMW van Oosterzele wel nog steeds over een gezinszorg en zijn de 8 voltijdse medewerkers aan de slag kunnen blijven. 

SHOPPEN EN ONDERNEMEN IN DE GEMEENTE

De handelaars en zelfstandigen iin de gemeente trekken sinds kort volop de digitale kaart. Want sinds 2017kan je via de website oosterzeleonderneemt.be online winkelen. Maar ook de vrije beroepen en vakmannen uit de streek vinden hun weg naar de webpagine. Zo wil 'Oosterzele onderneemt', de nieuwe naam voor de Raad van de lokale economie, de plaatselijke ondernemers een duwtje in de rug geven. 

 

 

RELEVANTE REPORTAGES