VERKIEZINGSUITSLAGEN 2018

AANLOOP NAAR DE VERKIEZINGEN 2018

Burgemeester Filip Thienpont gaat voor een derde termijn en trekt opnieuw de lijst voor CD&V.
Bertrand Vrijens komt op als lijsttrekker voor sp.a. Sp.a wilde als kartel met Groen naar de kiezer trekken, maar Groen weigert dat. Gaston De Bruyn duwt de lijst.
Stefaan Van Hecke is lijsttrekker voor Groen.
Rik De Vis trekt de lijst van N-VA.
Egbert Lachaert is opnieuw lijsttrekker voor Open VLD.

VERKIEZINGSRESULTATEN 2012

RESULTATEN 2012:
CD&V                                        4258 stemmen (25,8%) – 8 zetels
Open Vld                                   3610 stemmen (21,8%) – 6 zetels
N-VA                                          3435 stemmen (20,8%) – 6 zetels
Groen                                        2943 stemmen (17,8%) – 5 zetels
Sp.a                                          1478 stemmen (8,9%) – 2 zetels
VLAAMS BELANG PLUS         804 stemmen (4,9%) – 0 zetels

COALITIE
CD&V en Open VLD

BURGEMEESTER
Filip Thienpont – CD&V

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
1. Dirk Poriau – Open vld
2. Bertrand Vrijens – sp.a
3. Pascal Rousseaux – CD&V
4. Tim De Keukelaere – Open vld
5. Isabelle Van De Steene – CD&V
6. Luc Eeckhout – CD&V
7. Egbert Lachaert – Open VLD

GEMEENTERAAD

BESTUURSPERIODE 2012 - 2018

REORGANISATIEPLANNEN GILKO
In april 2013 raakten de plannen van het gemeentebestuur bekend om de gemeenteschool GILKO te herstructureren. Tot groot protest bij de ouders. Twee van de drie vestigingen zouden samensmelten, met gevolgen voor het wijkschooltje aan de Bergwegel dat alleen nog maar kleuteronderwijs zou aanbieden na de reorganisatie. 1500 ouders ondertekenden de petitie. De herstructureringsplannen werden ondanks het protest toch goedgekeurd in de gemeenteraad. Daarop trokken de ouders naar de raad van state, die in augustus de herstructureringsplannen schorst. In januari 2014 komt de gemeente met een aangepast plan, waardoor de lagere afdeling in de Bergwegel toch kan blijven. De nieuwe structuur is er sinds september 2014.

EFFECT GHELAMCO
Kort na de bouw van het voetbalstadion Ghelamco, vrezen Merelbekenaars voor de impact ervan. Buurtbewoners uit de Liedermeerswijk pikken het niet dat het gemeentebestuur plannen heeft om gratis parkeerplaatsen te voorzien in de wijk, voor de bezoekers van de nabijgelegen Ghelamco-arena. Zij vrezen voor overlast. Daarop besliste het schepencollege dat er strenge maatregelen zullen worden genomen om verkeersoverlast te vermijden.

WOONPROBLEMATIEK
Eind november 2013 voert oppositiepartij Groen actie voor de hoge woonprijzen in de gemeente. Volgens hen lijden de inwoners van Merelbeke onder een wooncrisis. De meerderheid erkent dat Merelbeke niet goedkoop is en doet inspanningen om wonen betaalbaar te houden door sociale woningen te voorzien.

Om de leegstand aan te pakken heeft de gemeente in september 2015 een commercieel plan opgesteld. Zo wil ze een leegstandheffing voor kleinhandelszaken invoeren. Anderzijds wil de gemeente ook de mobiliteit aanpakken.

HOLLEBEEKBOS
In september 2014 raakt bekend dat het schepencollege plannen heeft om het bos naast de Hollebeekvijver te kappen en er verkavelingen van te maken. Groen voert daartegen actie en verzamelde 1300 handtekeningen. Na overleg met het Agentschap Natuur en Bos bleek de procedure om het stuk bos te verkavelen erg zwaar en ziet af van het plan. In maart 2016 wordt het Hollebeekbos definitief beschermd. In het RUP wordt ook de Hollebeekvijver opgenomen.

OCMW
De diensten gezinszorg van de OCMW’s van Merelbeke, Melle en Oosterzele gaan samenwerken. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de dienst kan blijven bestaan.

ERFGOEDBELEID
Volgens de Erfgoedcommissie hecht het gemeentebestuur te weinig belang aan gebouwen of natuurelementen met een historische waarde.