VERKIEZINGSUITSLAGEN 2018

AANLOOP NAAR DE VERKIEZINGEN 2018

SP.A-GROEN

Rudy Coddens trekt de lijst van het kartel sp.a en Groen, en neemt zo de plaats in van Tom Balthazar. De ex-schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen nam in februari 2017 ontslag nadat hij in de Publipart-storm is terechtgekomen. Balthazar en de 16 andere bestuurders van de naamloze vennootschap Publipart kregen in 2015 elk zo’n 19 000 euro bruto zitpenningen.

Groen en sp.a trekken tezamen naar de kiezer onder de noemer Team Gent. De partijen trekken met de slogan 'Gent is wat we delen' naar de kiezer. Sp.a-Groen wil onder meer investeren in betaalbaar wonen, een klimaatneutrale stad en burgerparticipatie. Op de lijst staan 53 kandidaten, veel ouwe getrouwen, maar ook een pak nieuwe en jonge gezichten. Huidig burgemeester Daniël Termont duwt de lijst. De oudste kandidaat op de lijst is 70, de jongste 22 jaar. Elke Decruynaere staat op de tweede plaats op de lijst.

NV-A

Anneleen Van Bossuyt trekt N-VA, nadat eerst Siegfried Bracke en later Elke Sleurs een stap opzij moeten zetten. In dezelfde periode van de Publipart-affaire, raakte bekend dat Siegfried Bracke riante bedragen kreeg voor het zetelen in de Telenet-adviesraad. Hij liet het lijsttrekkerschap en z’n rol als fractievoorzitter gaan, staatssecretaris Elke Sleurs nam z’n plek in als lijsttrekker. Sleurs gunde Bracke het niet om lijstduwer te worden. Na het debacle tussen de twee, werd vanuit Antwerpen een wit konijn uit de hoed getoverd. Uiteindelijk zal Elke Sleurs de lijst duwen, Siegfried Bracke staat op de 27ste plaats op de lijst.

N-VA heeft 5 speerpunten op haar programma staan. Op vlak van veiligheid wil de partij slimme camera's om criminaliteit tegen te gaan. Ook mobiliteit blijft belangrijk voor N-VA. Knips moeten verdwijnen en de parkeertarieven moeten omlaag. Op de lijst staan voorlopig 53 kandidaten, maar die wordt eind juni verder aangevuld. De oudste kandidaat op de lijst is 80 jaar, de jongste 20.

OPEN VLD

Mathias De Clercq gaat voor het burgemeesterschap in Gent voor Open Vld, met steun van lijstduwer Guy Verhofstadt. Schepen Sofie Bracke en schepen Christophe Peeters krijgen respectievelijk op de tweede en derde plaats in de lijst. De oudste kandidaat is 78 jaar, de jongste amper 19.

Jij beslist, da's de slogan waarmee Open vld de Gentenaars wil warm maken om voor hun partij te stemmen. In 14 'keuzes' vat Open vld kort samen met welke onderwerpen ze aan de stad wil werken. Onder meer luchtvervuiling, kinderarmoede en werkloosheid komen daarin aan bod.

CD&V

Mieke Van Hecke is lijsttrekker voor CD&V om de partij uit de oppositie te krijgen. In 2016 zou Sarah Claerhout de lijst nog trekken, maar zij stopte met politiek omdat ze het oneens was met twee Vlaamse decreten. Op de voorlopige lijst staan momenteel 18 kandidaten. Filip Van Laecke duwt de lijst, op de tweede plaats staat Veli Yüksel.

CD&V heeft tien punten op haar programma staan, en vat die samen in drie ambities: levenskwaliteit voor de Gentenaar, een realistisch bestuur en een stad maken waar iedereen met elkaar kan samenleven.

VLAAMS BELANG

Johan Deckmyn wordt de Gentse lijsttrekker voor Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hij was ook al lijsttrekker in 2012. Op de tweede plaats op de lijst staat een opmerkelijk jonge en onbekende kandidate. Adeline Blancquaert moet op die manier zorgen voor verjonging in de partij.

'Gent, onze stad, onze mensen, onze toekomst' is de slogan waarmee Vlaams Belang naar de kiezer trekt. Focus ligt op een immigratiestop, deelgemeenten die meer aandacht moeten krijgen en het mobiliteitsplan.

PVDA

In december 2016 al kwam Tom De Meester naar buiten als lijsttrekker voor PVDA, hij is overtuigd van een goeie uitslag na de verkiezingen.

En ook enkele nieuwe partijen komen op:

VERKIEZINGSRESULTATEN 2012

RESULTATEN 2012
Sp.a-Groen                      69356 stemmen (45,5%) – 26 zetels
N-VA                                26064 stemmen (17,1%) – 9 zetels
Open Vld                         25167 stemmen (16,5%) – 9 zetels
CD&V                              13834 stemmen (9,1%) – 4 zetels
Vlaams Belang                9966 stemmen (6,5%) – 3 zetels
PVDA+                            4431 stemmen (2,9%) – 0 zetels
ROOD!                            1561 stemmen (1%) – 0 zetels
Piratenpartij                     1106 stemmen (0,7%) – 0 zetels
LIJSTLIJST                     458 stemmen (0,3%) – 0 zetels
BELG-UNIE                    333 stemmen (0,2%) – 0 zetels
SOLIDA                           236 stemmen (0,2) – 0 zetels

COALITIE
Sp.a-Groen & Open VLD

BURGEMEESTER
Daniël Termont - Sp.a

COLLEGE VAN BURGEMEESTER & SCHEPENEN
Daniël Termont  - Sp.a              
Mathias De Clercq - Open VLD
Elke Decruynaere – Groen
Martine De Regge – Sp.a
Filip Watteeuw – Groen
Christophe Peeters – Open VLD
Resul Tapmaz – Sp.a
Tine Heyse – Groen
Annelies Storms Sp.a
Sofie Bracke – Open VLD
Rudy Coddens – Sp.a
Sven Taeldeman – Sp.a

GEMEENTERAAD

BESTUURSPERIODE 2012 - 2018

BESPARINGEN
Eerste grote uitdaging van het  nieuwe stadsbestuur is de begroting, want Gent moet 9 miljoen euro besparen en dat wil de stad doen door te hakken in de werkingskosten en door 2/3 van het personeel dat op pensioen gaat niet te vervangen. Dat zorgt voor veel onvrede bij de vakbonden, de oppositie spreekt van een paniekmaatregel.

HOOFDDOEKENVERBOD VERDEELT DE MEERDERHEID
Het hoofddoekenverbod voor het Gentse baliepersoneel is de eerste kwestie die de meerderheid in Gent verdeelt. Het kartel Sp.a –Groen wil niet weten van een verbod, maar volgens Open VLD is het  toelaten van een hoofddoek voor baliepersoneel, een stap terug in de tijd en een bedreiging voor de nodige neutraliteit van het Gentse baliepersoneel.

Sp.a – Groen haalt uiteindelijk haar slag thuis en het hoofddoekenverbod wordt eind mei afgeschaft.

BESPARINGEN DRASTISCHER DAN AANGEKONDIGD
Enkele maanden na de aangekondigde besparingen is er nog steeds veel onduidelijkheid voor het stadspersoneel, dat actie voert voor de gemeenteraad van 21 oktober 2013.

Een jaar na de verkiezingen stelt het stadsbestuur haar meerjarenplan voor. De stad wil elk jaar 105 miljoen wil besparen en er zullen 435 jobs verdwijnen. Er vallen geen naakte ontslagen, maar personeel dat met pensioen gaat, wordt niet vervangen. En ook in de werkingskosten wordt zoals aangekondigd, flink gesnoeid.  De vakbonden reageren ongerust, maar acties blijven uit.

SCHANDALEN

Eerste opdoffer voor Termont met Optima
Na het faillissement van Optima Bank in juni 2016 raakte bekend dat er sprake zou zijn van belangenvermenging met gedeputeerde Geert Versnick. Ondanks dat Versnick zegt dat alles volgens het boekje is verlopen, neemt hij ontslag als bestuurder van Optima Group. Ook burgemeester Daniël Termont (sp.a) wordt genoemd in de zaak, maar zijn ontkent betrokkenheid, al laat ie wel weten vrienden te zijn met zaakvoerder Jeroen Piqueur. Later geeft hij toe dat hij misschien toch wel wat onvoorzichtig is geweest. Er komt een uiteindelijk ad-hoc commissie die klaarheid moet brengen over de mogelijke deontologische fouten van de burgemeester. Daaruit blijkt dat Termont drie keer meegevlogen is naar Cannes met chartervluchten geboekt door Optima. De conclusie van de commissie is uiteindelijk dat Termont geen fouten maakte, maar onvoorzichtig was. 

PubliPart kost Balthazars nek
Schepenen Christophe Peeters (Open Vld), Tom Balthazar (sp.a) en een ex-kabinetschef van Termont zetelden in bestuur van PubliPart, de intercommunale onder PubliLec. Voor hun werk daar kregen zij torenhoge zitpenningen. Nadat dat nieuws bekend raakte, neemt Tom Balthazar ontslag. Daarmee is sp.a haar lijsttrekker kwijt. Sven Taeldeman (sp.a) neemt het schepenambt van Balthazar over, Rudy Coddens (sp.a) wordt lijsttrekker.

De PubliPart-affaire heeft als gevolg dat mandatarissen open zijn over hoeveel zij verdienen. Kort nadien komt ook Siegfried Bracke (N-VA) in opspraak, die uiteindelijk ontslag neemt uit de adviesraad van Telenet. 

De Illegale Ghelamco Arena
Nog voor het verschijnt doet het boek van Ignace Vandewalle over schandalen rond de Gentse Ghelamco Arena politiek stof opwaaien. In het boek wordt de wettigheid van de bouw van het voetbalstadion in vraag gesteld, en er wordt gewag gemaakt van etentjes in de skybox van het stadion op kosten van de belastingbetaler. Het stadsbestuur weerlegt de beschuldigingen. Siegfried Bracke (N-VA) stapt omwille van de aantijgingen uit de raad van bestuur van cvba Arteveldestadion. Volgens Ivan De Witte, voorzitter van KAA Gent, staan er wat slordigheden in het boek en is het opzettelijk gefocust op KAA Gent.  De voorzitter van de Buffalo’s  zei op het persmoment ook dat een dergelijk project zoals de Ghelamco Arena , er nooit kan komen zonder de medewerking van stad of gemeente. Ghelamcobaas Paul Gheysens pakte op de persconferentie uit met het nieuws dat hij gechanteerd werd. Voor 15.000 euro zou het boek niet verschijnen. Er is ondertussen een register voor het gebruik van de skybox in de Ghelamco Arena. Da’s een lijst met wie er gebruik van maakt en wie betaalt. Dat is besloten in de eerstvolgende Gentse gemeenteraad na de heisa, op voorstel van CD&V-raadslid Veli Yuksel.

Enkele maanden later, mei 2018, blijkt dat Christophe Peeters (CD&V) wel zeven in plaats van vijf keer in de skybox zat. Peeters was er twee keer te gast op kosten van AA Gent en excuseert zich op de eerstvolgende gemeenteraad. 

Gesjoemel bij Sogent
Twee van de drie directeurs van het Gentse stadontwikkelingsbedrijf Sogent moeten opstappen. De toewijzing van een aantal grote bouwprojecten aan architectenbureaus is niet eerlijk verlopen, blijkt uit een doorlichting door een advocatenbureau. Het gaat onder meer over de nieuwe school aan de Oude Dokken, de Wasserij der Vlaanderen en het zogenaamde s-gebouw bij het Sint-Pietersstation. Schepen van Stadsontwikkeling Sven Taeldeman (sp.a) reageerde pas enkele dagen later op de onthulling. Verder dan een officiële verklaring kwam het niet, Taeldeman wilde niet ingaan op verdere vragen. Uiteindelijk kon één van de directeurs toch aan het werk blijven, nadat Vlaams minister Homans z'n ontslag nietig verklaarde. Halverwege mei 2018 stapt hij naar de onderzoeksrechter, omdat er gesjoemeld zou zijn met enkele dossiers. Iets wat het stadsbestuur ontkent. Uiteindelijk besloot de stad om het dossier toch aan het parket te bezorgen om zo klaarheid te scheppen. De oppositie eist wel het ontslag van de schepen. 

MOBILITEIT

Circulatieplan stuit op veel protest
Op 3 april 2017 gaat het langverwachte circulatieplan in voege onder alziend oog van schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Dat deelt de stad op in zes sectoren en een autovrij gebied. Er komen 7 knips om doorgaand verkeer te weren. Automobilisten worden telkens naar de stadsring geleid. Het circulatieplan lokt heel wat protest uit, bij bewoners, nog meer bewoners en MobilGent. Al was niet iedereen tegen

De actiegroep IntelliGentMobil verzamelt handtekeningen voor een referendum over het circulatieplan. Er werden echter niet voldoende (geldige) handtekeningen verzameld.

Een eerste aanpassing aan het circulatieplan komt er na de zomer van 2017 om sluipverkeer te weren in de sector Tolhuis.

Er gebeurt een kwart minder ongevallen sinds het begin van de zone 30 en het circulatieplan. Al zijn de lokale ondernemers een pak minder tevreden, blijkt uit de enquête van UNIZO een half jaar na de invoering.

Als aanvulling op het openbaar vervoer, schafte stad Gent een wandelbusje aan. Dat kwam er na de kritiek dat oudere en minder mobiele mensen niet meer makkelijk tot in het centrum zouden geraken.

Parkeerplan maakt parkeren duurder
Het parkeerplan, dat loopt sinds mei 2016, moet automobilisten stimuleren de verschillende P+R’s te gebruiken. Op die manier hoopt de stad meer parkeerplaats te creëren voor bewoners. De parkeertarieven stijgen.

GENTSE KRAKERSPROBLEMATIEK ZORGT VOOR NIEUWE WET
Een kraakincident haalt in maart 2017 de media nadat blijkt dat door een vreemde kronkel in de wetgeving het niet evident is om krakers eruit te zetten. Dat komt omdat het huis niet bewoond of bemeubeld was en is er dus geen sprake van huisvredebreuk of woonschennis. Kort nadien was een nieuw wetsvoorstel in de maak waardoor kraken een klachtmisdrijf wordt. Enkele maanden later zijn er echter opnieuw twee panden in Gent gekraakt. Maar de nieuwe wet is nog niet door het parlement geraakt, dus weer staan de eigenaars machteloos. Begin oktober is kraken effectief strafbaar. Maar pas 10 dagen na de publicatie in het Staatsblad is ze van kracht, daar zijn deze eigenaars de dupe van.

Op 1 december stelt Gent dan het Actieplan Kraken voor, want de stad wil werken aan preventie en hulpverlening. De aanpak van de krakers stuit echter ook op wat tegenkanting.