VERKIEZINGSUITSLAGEN 2018

AANLOOP NAAR DE VERKIEZINGEN 2018

Open VLD trekt in oktober volop de kaart van huidig burgemeester Dierick. Na de turbulente overgang halverwege de vorige legislatuur, hoopt hij het werk van de voorbije drie jaar te kunnen verderzetten.
Coalitiepartner CD&V schuift opnieuw Dirk Martens naar voren. Zij zullen vooral inzetten  op mobiliteit, een gezonde leefomgeving, sociaal beleid, ondersteuning van verenigingen, betaalbaar wonen, onderwijs en het voorzien van de noodzakelijke sportinfrastructuur. 

Door de turbulente verkiezingsavond in 2012, waarop Sp.a verkoos om het kartel met Groen op te blazen, trekken beide partijen dit jaar apart richting kiezer.
Voor Sp.a wordt Peggy Demoor uit Dikkelvenne de lijsttrekker. Huidig schepen Willy Van Hove zal de lijst duwen. Bij Groen is er nog geen lijsttrekker bekend.
De grootste oppositie de voorbije legislatuur kwam van het kartel Gavere Durft - N-VA. In oktober hopen zij naar een meerderheid te gaan met lijsttrekker  Karel Hubau. Zij kunnen dit jaar rekenen op oud-burgemeester Leroy. Hij was in 2012 nog goed voor 1431 voorkeurstemmen en zal op de lijst staan als duwer van het kartel. 

Oppositiepartij De Brug komt dit jaar niet meer op en voor Vlaams Belang is het nog afwachten wie er op de lijst zal staan. 

VERKIEZINGSRESULTATEN 2012

RESULTATEN

Open VLD - VOG       2911 stemmen (32%) – 9zetels
Gavere Durft - N-VA   2524 stemmen (27,7%) – 7 zetels
CD&V                         1225 stemmen (13,5%) – 3 zetels
sp.a - Groen               1126 stemmen (12,4%) – 2 zetels
De Brug                       915 stemmen (10,1%) – 2 zetels
Vlaams Belang            403 stemmen (4,4%) – 0 zetels

COALITIE  

Gavere krijgt een coalitie met de drie traditionele partijen. Open VLD - VOG gaat in zee met CD&V en Sp.a. Nochtans was die laatste partij in kartel met Groen naar de kiezer getrokken maar besliste de enige verkozene om op de verkiezingsavond mee in zee te gaan met Open VLD - VOG en CD&V. Dat was meteen ook het einde van het kartel. Burgemeester wordt de liberaal Hugo Leroy. Hij blijft op post tot de zomer van 2015, dan gaf hij de burgemeesterssjerp door aan Denis Dierick. De coalitie heeft een meerderheid van 14 zetels op 23.

BURGEMEESTER

Hugo Leroy (2012 - 2015) Denis Dierick (2015 - 2018) - Open VLD - VOG

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

1. Tanja Eeckhout– Open VLD - VOG
2. Peter Declercq – Open VLD - VOG
3. Dirk Martens – CD&V
4. Willy Van Hove – sp.a
5. Dieter De Mets – Open VLD - VOG
6. Gilles Van Hende (OCMW-vz) – Open VLD - VOG

GEMEENTERAAD

BESTUURSPERIODE 2012 - 2018

POLITIEKE TWISTEN

Het nieuwe bestuur is nog maar net gestart als de eerte politieke twisten al de kop opsteken. Meerderheidspartij CD&V diende een klacht in over de samenstelling van de OCMW-raad. De partij stelde vast dat op de voordrachtsakte van Willy Demoor van De Brug geen vrouwelijke kandidaat vermeld stond. Volgens een artikel van het OCMW-decreet moeten minstens twee kandidaten van verschillend geslacht worden voorgedragen, wat niet het geval was bij De Brug. Op de verkiezing van de OCMW-raad verloor de CD&V een zetel in de raad. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde de klacht ontvankelijk maar ongegrond.

En het houdt daar niet op want ook de burgemeester heeft zich op verschillende manieren in de kijker gewerkt. Eind november 2014 was er een stemming in de gemeenteraad over het plaatsen van bewakingscamera's. Het plaatsen van de camera's werd unaniem goedgekeurd maar vooraf was er wel commotie omdat de burgemeester tegen zou stemmen. Hij had vooraf verklaard dat een wapen in huis inbrekers meer zou afschrikken dan het plaatsen van de camera's. Uiteindelijk stemde de burgemeester in met het voorstel maar door de uitspraken van de burgervader werd er wel een dossier opgesteld en doorgestuurd naar minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans. In februari van 2015 viel er uiteindelijk een beslissing en werd Leroy niet gestraft voor zijn controversieel gedrag. 

Een half jaar later was Leroy wel geen burgemeester meer. In de zomer van 2015 werd Leroy 75 jaar, een mooie leeftijd om de sjerp door te geven aan eerste opvolger Dierick. 

Maar het was niet einde verhaal voor Leroy. Hij hoopte de legislatuur te kunnen uitdoen als schepen. Zijn partij, Open VLD, dacht daar echter anders over en schoof Marnix Vandekerckhove naar voren als vervanger van Dierick. En ook na het overlijden van Vandekerckhove werd Leroy genegeerd door zijn partij. Genoeg is genoeg dacht Leroy. Begin dit jaar maakte hij bekend dat de partij verlaat en overstapt naar oppositiepartij Gavere durft, dat een kartel vormt met N-VA.

VERKAVELING STUIT OP PROTEST

Op 3 september 2015 werd door de gedeputeerde beslist dat een woonuitbreidingsgebied in Asper-Gavere mag verkaveld worden. Project 'Ommegang' stuit op protest van buurtbewoners die vrezen dat het landelijke karakter van de gemeente zou verdwijnen. En ook bij de verkoop van grond is het één en ander fout gelopen, aldus de oppositie. Grond werd te goedkoop verkocht aan de projectontwikkelaar. Daarop dienen De vier oppositiepartijen een klacht in bij de gouverneur. Ondertussen zit het project in de fase van het openbaar onderzoek. Eind juli zou daarover een beslissing moeten vallen. Zonder bezwaar zou de start van het project in september 2019 kunnen starten. In totaal zouden er 60 koopwoningen en 40 sociale woningen moeten komen. 

GEEN MILITAIREN MEER

Vanaf 2020 zullen er geen militairen meer gevestigd zijn op Oost-Vlaams grondgebied. De laatste kazerne, die van Gavere, zou dan sluiten. 100 luchtverkeersleiders verhuizen in 2019  naar de civiele luchtverkeersleiding Belgocontrol in Steenokkerzeel. De andere 120 personeelsleden zullen een andere functie krijgen bij defensie. 

BOMEN VERDWIJNEN

Defensie zorgt niet alleen voor het verdwijnen van jobs in Gavere, ook de bomen moeten eraan geloven. De bekende kasteeldreef in Gavere verloor in juli 2013 haar 95 bomen en dat ondanks protest. Toenmalig burgemeester Leroy beweerde dat er geen vergunning werd afgeleverd maar die was er weldegelijk. De vergunning dateert wel van de vorige legislatuur en de bomen zelf waren eigendom van defensie. Enkele beuken waren ziek en bovendien vormen ze een gevaar voor iedereen die er langs passeert. Daarom besliste Defensie om ze allemaal te verwijderen, en dat tegen de zin van actiecomité Red de Dreef.

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM 

Maar er komt ook goed nieuws uit Gavere want in 2015 mag kersvers burgemeester een nieuw administratief centrum openen. Dankzij de nieuwbouw zijn  zowel de gemeentelijke diensten als het OCMW onder één dak gebracht. En er zijn nog plannen want in 2020 wil de gemeente starten aan de bouw van een nieuwe sporthal. Voorlopig is daar een maximale kostprijs van 6 miljoen euro voor gebudgetteerd. 

RELEVANTE REPORTAGES