Het Agentschap Natuur en Bos heeft vandaag voor het eerst een zwaluwtil met daaraan 18 kunstnesten geplaatst in Zingem. De huiszwaluwen vertoeven nu nog in Afrika, in het Saharagebied, maar binnen enkele weken keren ze weer huiswaarts, naar onze contreien.

Maar de huiszwaluw heeft het niet gemakkelijk. De soort lijdt onder onze veranderde levensstijl, vooral door hoe we onze huizen bouwen. Ze broeden niet zo graag in de nieuwe en gerenoveerde gebouwen.

De nieuwe zwaluwtil in Zingem moet als een soort zwaluwhotel fungeren. Zo kan de populatie versterken. Zingem is een gegeerde plek voor de huiszwaluwen, elk jaar maken ze een 50-tal nesten aan de brug van Zingem.

Het is de eerste keer dat het Agentschap Natuur en Bos in onze regio zo’n zwaluwtil plaatst. Ook in West-Vlaanderen komen er binnenkort twee te staan. Mooi op tijd voor de komst van de eerste huiszwaluw.

© Vanessa Declercq