In Gent opent vanavond de tentoonstelling ‘Eeuwig hetzelfde’. Het is de eerste tentoonstelling die plaatsvindt in het Erfgoedhuis van de Zusters van Liefde in de Molenaarsstraat. Het Erfgoedhuis is ondergebracht in de oudste gebouwen van het kloostercomplex, die sinds 2010 beschermd zijn door de Vlaamse Gemeenschap.  Er staat een grote verbouwing op stapel om de gebouwen aan te passen aan de noden van een modern archief en museum.
De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Psychiatrisch Centrum Caritas, waarvan de archieven zich sinds vorig jaar in het Erfgoedhuis bevinden.  ‘Eeuwig hetzelfde’ gaat over het ritueel van eeuwige herhaling in het kloosterleven en in de psychiatrische instelling. 

© Tim Steyaert