De gemeente Zulte gaat onderzoek waar er een natuurbegaraafplaats kan komen. Gemeenteraadslid Natasja De Vos kwam met het voorstel naar voor en kreeg een positief antwoord van schepen Michaël Vandemeulebroecke. 

Een natuurbegraafplaats is een plaats op openbaar domein, zoals een bos, waar crematie-as mag uitgestrooid worden en biologisch afbreekbare asurnen mogen begraven worden."Steeds meer mensen hebben de wens om na hun dood op een duurzame manier begraven te worden. Om aan die vraag tegemoet te komen, is het in Vlaanderen sinds kort mogelijk om een natuurbegraafplaats in te richten", zegt Natasja De Vos.  "Het inrichten van een natuurbegraafplaats geeft mensen dus de mogelijkheid om, naast de klassieke begraving en crematie, te kiezen voor een laatste rustplaats in de vrije natuur."

De gemeente gaat nu verschillende locaties bekijken waar er een natuurbegraafplaats kan komen.

 

© Hannes De Smet