Er is een unieke samenwerking opgestart in de regio’s Meetjesland en Ommeland. Een aantal zorgvoorzieningen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, huisartsen en thuisverplegers vormen samen vanaf nu Zorgunie Meetjesland en Ommeland. De partners willen zo de zorg voor de patienten naadloos laten verlopen. Het interprovinciaal samenwerkingsverband richt zich in eerste instantie tot personen die door ouderdom of ziekte geconfronteerd worden met een complexe zorgbehoefte. Via Zorgunie Meetjesland en Ommeland moet er een perfecte communicatie-overdracht ontstaan tussen de verschillende zorgverleners als bv de patient het ziekenhuis verlaat en thuis verdere zorgen krijgt. Die zorg moet ook gecoördineerd verlopen. Met deze samenwerking zetten alle betrokken partners de deuren open voor een transparante samenwerking. Ze zullen hun werking op elkaar afstemmen. Zorgunie Meetjesland en Ommeland is een primeur voor Vlaanderen.

© Koen Colpaert