In Ronse blijft de privatisering van de zorg aanslepen. Minister Homans blokkeert de overdracht van Woonzorgcentrum De Linde aan Sint-Vincentius.  Homans gaat niet akkoord met de manier waarop het Ronsese Woonzorgcentrum zal uitgebaat worden.

© Tim Steyaert