Minister van Gelijke Kansen Kris Peeters kwam vandaag zijn toekomstplannen voorstellen voor de drie verschillende Zorgcentra na Seksueel Geweld in het UZ Gent. De afgelopen twee jaar liep er een proefproject in het UZ Gent, het UMC Sint Pieter in Brussel en het UMC in Luik. In zo'n zorgcentrum kunnen slachtoffers van seksueel geweld op gelijk welk uur, op gelijk welke dag terecht. Alle diensten, van medisch onderzoek over traumaverwerking tot politie en parket, zijn er samengebracht. In het UZ Gent hebben er zich sinds de start van het proefproject 346 slachtoffers aangemeld. 

De drie zorgcentra samen krijgen nu een structurele financiering van 4,5 miljoen euro. En er komen drie zorgcentra bij: in Leuven, Antwerpen en Charleroi.

© Tim Steyaert