De impact van de staking in het onderwijs zal morgen groot zijn. Hieronder een overzicht van de Gentse basisscholen:

  • Stadsonderwijs: 21 basisscholen blijven dicht morgen, in 22 andere is er een verstoorde werking. Slechts 4 scholen verwachten geen hinder.
  • Gemeenschapsonderwijs GO!: 7 basisscholen sluiten of verwachten zware hinder, 7 basisscholen verwachten beperkte hinder en sluiten niet.
  • Vrij onderwijs: geeft geen cijfers vrij

In de secundaire scholen wordt veel minder hinder verwacht. Alle stadsscholen zijn open, behalve de Wingerd waar een studiedag gepland stond. Binnen de GO!-scholengroep is er één secundaire school waar zware hinder verwacht wordt, bij de andere 11 is dat niet het geval. 

 

© Sofie Claeys