We weten van een tiental klokken waar ze zich bevinden. Dat zegt Guido Tack uit Mater over de klokken van de beiaard die ooit in de abdij van Ename stond. Begin 19de eeuw verkocht de Franse overheerser de klokken aan ijzerhandelaars. Dankzij een zoektocht in Frankrijk kon een tiental van die klokken gelokaliseerd worden, ze bevinden zich verspreid over een aantal parochiekerken in het noorden van het land. De beiaard dateert uit de late zeventiende eeuw, de klokken werden gegoten door de vermaarde beiaardmaker Hemony. 

FOTO: De kerk van Saint-Sébastien in Saulchery, waar drie van de klokken zich bevinden

 

© Paul Van De Velde