De Vlaamse ziekenhuizen hebben het bijzonder druk. Ze krijgen veel meer mensen dan gewoonlijk over de vloer. In het AZ Sint-Lucas in Gent gaat het vooral over patiënten met longinfecties. Elk jaar is er wel een winterpiek maar nu is het erger, zeggen ze daar. Ook de griepepidemie is nog niet voorbij en die zorgt voor extra werkdruk. De ziekenhuizen vragen om niet naar de spoeddiensten te gaan als het niet echt nodig is.

© Robbert Vancompernolle