Het netwerk komt er op vraag van de federale en Vlaamse ministers van Volksgezondheid De Block en Vandeurzen. De vier ziekenhuizen blijven autonoom. Maar er is een samenwerking opgezet op vlak van ondermeer personeel, aankopen, ICT en kwaliteitsbewaking. De komende jaren maken ze werk van een klinische samenwerking. Het resultaat is dat een patiënt in de regio rond Gent en tot in Oudenaarde een beroep zal kunnen doen op gespecialiseerde hulp dicht bij huis.

© Peter Stuart