In het woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde in Ertvelde, dat deel uitmaakt van het Zorgbedrijf Meetjesland, zijn 6 mensen besmet met het Covid19-virus. Het gaat om een medewerker en vijf bewoners. Één bewoner is ondertussen opgenomen in het ziekenhuis, maar die opname staat los van de coronabesmetting, klinkt het bij de directie.

Het woonzorgcentrum gaat er nu van uit dat iedereen die symptomen vertoont, besmet is het met het coronavirus. Wie symptomen vertoont, wordt in kamerisolatie gehouden. Dat wil zeggen dat vandaag al 14 van de 83 bewoners worden geïsoleerd. Personeel wordt pas getest bij symptomen én hoge koorts.

Het wzc heeft nu een corhorte-afdeling ingericht, om de zorg aan de geïsoleerde bewoners zo efficiënt mogelijk te doen verlopen en de niet-besmette bewoners zo veel mogelijk te beschermen. Personeelsleden die werken op de corhorte-afdeling, komen niet in contact met de andere bewoners of personeelsleden.

Ondanks het naleven van de strikte maatregelen, raakten toch meerdere mensen besmet. Daarom gaat het zorgbedrijf meer beschermingsmateriaal inzetten en komen er strengere richtlijnen voor alle 740 medewerkers over de verschillende woonzorgcentra en thuiszorgdiensten van Zorgbedrijf Meetjesland.

(foto: Zorgbedrijf Meetjesland)

© Janna Heyerick