De algemeen directeur van de gemeente Zelate, Guy Verbuyst,  is door het gemeentebestuur opzijgeschoven.
Het was al langer duidelijk dat de relatie tussen de man en de diensten van de gemeente lfout zat en dus heeft het bestuur ingegrepen.

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a):

"De samenwerking tussen de algemeen directeur het gemeentebestuur en het personeel verloopt al een hele poos bijzonder moeizaam; Dat datteert al van de vorige legislatuur. Om professionele redenen hebben we daarom besloten de samenwerking te beëindigen en zal een van de stafmedewerkers zijn taken overnemen."

In 2017 trok Verbuyst nog naar de raad van state om een vaste benoeming op te eisen die hij na zeven pogingen in de gemeenteraad niet kreeg toegewezen. Verbuyst is zestig en moet nog tot 2022 werken. tot die tijd zal hij worden doorbetaald door de gemeente. Waarnemend algemeen directeur Christine Coone neemt voorlopig zijn taken over.

© Robbert Vancompernolle