De voorbije jaren is het aantal zelfdodingen in Vlaanderen gedaald. Dat is ook het geval in onze provincie, maar Oost-Vlaanderen blijft wel koploper op het vlak van zelfdodingen.

Uit cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) blijkt dat het aantal zelfdodingen de afgelopen 17 jaar gedaald is. In 2015 overleden nog 1051 personen door suicide, in 2017 waren dat er 978.

De voorbije jaren is er sterk ingezet op suïcidepreventie en dat uit zich in de cijfers,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, die de cijfers opvroeg, “Maar elke zelfdoding is er een te veel. Het blijft dan ook belangrijk om in te zetten op het bespreekbaar maken van mentale problemen, het doorbreken van het taboe over het thema, alsook het toegankelijk maken van eerstelijnshulp en psychologische zorg.

Ook in Oost-Vlaanderen is het aantal zelfdodingen gedaald, maar de daling is minder uitgesproken. De cijfers liggen in onze provincie en in West-Vlaanderen ook nog altijd significant hoger dan in de andere Vlaamse provincies.

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie voert onderzoek naar de mogelijke verklaringen van de provinciale verschillen. “Hopelijk geeft deze analyse meer inzicht in de oorzaken van deze verschillen en kan er op basis daarvan bekeken worden of er binnen een bepaalde regio meer moet worden ingezet op bepaalde bestaande acties binnen het huidige Vlaams Actieplan of dat er nieuwe specifieke preventieve acties binnen bepaalde provincies aangewezen zijn,” aldus Schryvers.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813.

Hieronder vindt u een tabel met de cijfers per provincie en een reactie van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

© Soetkin Desloovere