Provinciale Staten in Nederland beslist eind september over het al dan niet tolvrij maken  van de Westerscheldetunnel. De provincie heeft honderd procent van de aandelen van de Westerscheldetunnel. Maar het beheer van de tunnel gebeurt door de Westerscheldetunnel NV. Omdat er veel meer voertuigen door de tunnel rijden dan verwacht, zijn ook de tolopbrengsten hoger dan geraamd. De provincie Zeeland berekende dat de tunnel daardoor twee jaar eerder dan verwacht tolvrij kan gemaakt worden, in 2031 is dat. De provincie  Zeeland geeft echter de voorkeur aan een ander scenario: ze zou gebruikers van vandaag mee laten profiteren van de gunstige wind en de tarieven zo laag mogelijk houden. Dat wil zeggen dat de tolprijzen voorlopig gelijk zouden blijven.  Beslissing 30 september.

 

© Lucie Dezutter