Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw trekt samen met werkgeversorganisatie Unizo aan de alarmbel. Ze vrezen dat de Antwerpse Oosterweelverbinding voor meer vrachtverkeer in Gent zal zorgen. Watteeuw wil dat er geïnvesteerd wordt in de Gentse verkeersinfrastructuur: een betere binnenscheepvaart, een goede spoorwegverbinding tussen Terneuzen en Gent en de Sifferverbinding. 

© Sofie Claeys