Het politiecommissariaat in Brakel had er vandaag uitzonderlijk 3 extra werkkrachten bij naar aanleiding van de YOUCA Action Day, de vroegere Zuiddag. Drie leerlingen leerden de politievoertuigen kennen, kregen een uniform aan en mochten zelfs iemand in de boeien slaan. Het loon dat ze daarmee verdienden gaat integraal naar jongerenprojecten in onder meer El Salvador.

 

© Janna Heyerick