Politicoloog Carl Devos heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke uitgenodigd voor het eerste college van het academiejaar aan de UGent. Professor Devos opent elk academiejaar met een gestacollege van een politiek kopstuk. Wouter Beke begroette de aula vanmorgen met een vrolijk ‘Yo studenten!’. Vervolgens waarschuwde de CD&V’er in zijn gastles voor links en rechts populisme. Het college wordt bijgewoond door rector Anne De Paepe en haar opvolger, Rik Van de Walle. 

© Robbert Vancompernolle