Op Facebook doen heel wat bewoners hun beklag. Onder meer in de Kanariestraat, Spechtstraat, Schoenerstraat en Durmeschipstraat zijn er mensen die last hebben van verkleurd water.

Volgens waterschapmaatschappij Farys ligt het probleem aan de gietijzeren leidingen. Die geven kleine deeltjes ijzer af. Die kleine deeltjes ijzer blijven liggen op de bodem van de leidingen, tenzij er extra waterverbruik is, zoals nu met de droogte. Farys is eind 2015 gestart met werken om die gietijzeren leidingen te vervangen door leidingen van kunststof. Ook dan kunnen de deeltjes los komen. In tussentijd komt Farys regelmatig spoelen.

Uit onderzoek van waterstalen blijkt dat het verkleurde water geen risico’s inhoudt voor de gezondheid. Farys heeft zo’n 100 kilometer leidingen die moeten vervangen worden. Die werken zullen nog enkele jaren in beslag nemen.

© Janna Heyerick