Nogal wat Turkse horeca-uitbaters in Gent maken zich zorgen over de komst van de witte kassa. De meeste Turkse restaurants in de Sleepstraat in Gent hebben er nog geen. Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein komt vanavond in de Sleepstraat uitleg geven over de witte kassa en over de compenserende maatregelen die de regering heeft ingevoerd. 

© Paul Van De Velde