In de gevangenis van Oudenaarde is de namiddagploeg niet aan het werk gegaan. De cipiers eisten de overplaatsing van een gedetineerde die hen met de dood bedreigd had. Volgens een vakbondsman gedroeg de gevangene zich al enkele dagen bijzonder agressief. Maar tot vanmiddag wou het centraal gevangenispersoneel in Brussel de man niet overplaatsen. Bij de ploegenwissel om twee uur was de maat vol en  heeft het personeel het werk neergelegd. Intussen heeft het bestuur besloten om de gevangene toch over te plaatsen. De avondploeg zou naar verluidt wel aan het werk gaan, tot dan neemt de politie de bewakingsopdrachten over.

 

© Koen Colpaert