Er liggen weer bloemen op het kruispunt van de N70 met de Orchideestraat in Oostakker, de plek waar in februari de 16-jarige Nikita Everaert verongelukte. Op 5 maart was er een wake op het kruispunt, maar de bloemen en herdenkingsfiets zijn intussen al enkele weken verdwenen.  Die moesten plaats maken voor de werken aan het kruispunt. Volgens sommigen komen die veel te laat en zijn ze niet ingrijpend genoeg. Maar volgens Wegen en Verkeer is het nog maar een eerste ingreep om het kruispunt veiliger te maken.

 

© Koen Colpaert