De werken aan de Reep in Gent zijn momenteel al anderhalf jaar aan de gang. Vandaag startte de voorlaatste fase, waarmee de stad weer een stapje dichter is bij het herstel van de historische samenvloeiing van de Nederschelde en de Leie.


Het Bisdomplein is vernieuwd, aan de kant van de Bisdomkaai is de riolering klaar en daar zijn de kaaimuren ondertussen gestabiliseerd. Vandaag starten wegenis- en rioleringswerken aan de kant van de Reep. Omrijden gebeurt vanaf nu langs de kant van de Bisdomkaai. Later wordt de grond tussen beide kaaimuren uitgegraven. Tegen het einde van de zomer zullen kajakkers en kleine bootjes weer helemaal rondom de stad kunnen varen.

© Janna Heyerick