Op de markt in Ronse ligt vanmiddag een reuzengroot breiwerk uitgestald. Het handwerk moet een warme deken voorstellen ‘om de armen warm toe te dekken voor de winter’. De deken werd gemaakt door tal van vrijwilligers die er een pak uren breiwerk aan spendeerden. De actie kadert in de Werelddag van verzet tegen armoede. Het thema van de dag dit jaar is ‘wonen’, op de deken worden kartonnen huizen geplaatst. 

Myriam De Feyter – initiatiefnemer :

‘Het deken zelf is een warm deken voor iedereen. Dus voor gebondenheid, en voor iedereen uit de diversiteit, jong, oud, rijk, arm. We moeten samenwerken want armoede is iets dat iedereen kan overkomen.’

 

© Davy Cautaerts