Het zou binnenkort misschien toch wel eens kunnen dat de N60 in Ronse wordt doorgetrokken. Vandaag zaten een veertigtal betrokkenen daarover samen en vanavond is het de beurt aan de inwoners. Hun mening is belangrijk, want alvorens een weg uit te tekenen op de kaart, wil de Vlaamse overheid met het project Rond Ronse te weten komen wat er leeft in de regio.

’t Is een tijdlang stil geweest rond de eventuele doortrekking van de N60 in Ronse, nadat de Raad van State in de zomer van 2016 het plan afvoerde. Die verbinding tussen noord en zuid moet het doorgaand ​en plaatselijk verkeer van elkaar scheiden. Maar ’t is geen makkelijk project, met veel voor- en tegenstanders en verschillende pistes die moeten worden bekeken. Daarvoor kijkt De Werkvennootschap, da’s de organisatie van de Vlaamse overheid die grote mobiliteitsprojecten behandelt, het breder dan enkel mobiliteit. Ook zijn bijvoorbeeld de leefbaarheid, stedelijke ruimte, landbouw, erfgoed en economie van belang.

En wat die grootste problemen zijn, moeten vanavond tijdens het participatie-evenement blijken. Maar geïnteresseerden kunnen ook nog online een enquête invullen. Al die resultaten neemt De Werkvennootschap mee in de studie.

© Janna Heyerick