Liefde mag geen pijn doen. Onder deze noemer organiseert de stad Gent de week tegen familiaal geweld. Slachtoffers van partnergeweld kunnen deze week te weten komen waar ze hulp kunnen zoeken en hoe ze zichzelf beter kunnen beveiligen. Vanmiddag werd aan de Dampoort in Gent ook al een vlindertegel geplaatst voor een slachtoffer van partnergeweld.

© Vanessa Declercq