Schepen Filip Watteeuw heeft van het schepencollege de toestemming gekregen om een haalbaarheidsstudie te maken om de Tichelrei en Kolveniersgang opnieuw open te leggen. De stad wil de komende jaren meer oude waterlopen openleggen. Eerder gebeurde dat al met de Reep en dat was en groot succes. De Tichelrei en de Kolveniersgang zijn volgens Watteeuw het eenvoudigst om opnieuw open te leggen, omdat daar geen grote verkeersstromen passeren. Nu moet de haalbaarheidsstudie uitwijzen of alles technisch en financieel mogelijk is. 

Foto Tichelrei: © Archief Gent, SCMS_FO_6596

De Ticherlei vroeger en nu

De Kolveniersgang

© Hannes De Smet