De Stad Gent lanceerde in 2015 het project " Ruimte voor Gent ".
Met dit project wil men burgers en verenigingen laten participeren over de toekomst van de Stad Gent in het jaar 2030.
De verzamelde ideën worden ondergebracht in een zogenaamde Structuurvisie 2030.
Eén van die ideën is het project " Ruimte voor zooi " van het Gents Milieufront en Stadslandbouw Gent.
Met dit project willen deze verenigingen het belang van landbouw in de stad aankaarten.
Met de organisatie van een waterzooifeest met Gentsche Waterzooi vraagt men aandacht voor dit project.

© Lieven Van den Bossche