Een deel van het stadhuis in Gent is tijdelijk afgesloten. Eén van de schoorstenen op het stadhuis toont tekenen van instabiliteit. De zone van de trouwkapel tot het Oostenrijks salon wordt afgesloten. Omdat er ook brokstukken dreigen te vallen zal er bovendien een perimeter ingesteld worden in de Hoogpoort. De wankele schoorsteen bevindt zich boven de Collegezaal, in die zaal wordt voorlopig niet vergaderd, ook enkele kantoren worden ontruimd. 

© Paul Van De Velde