Op zoek gaan naar het graf van een bekende Gentenaar. Op de begraafplaats Campo Santo in Sint-Amandsberg kan je er al wel eens een paar uur zoet mee zijn. Om die zoektocht te vergemakkelijken heeft het stadsbestuur een toeristische wandelkaart ontwikkeld met daarop de graven van 50 vooraanstaande Gentenaars.

© Vanessa Declercq