Op de Dag van de Natuur hebben vrijwilligers in de Vondelmeersen in Deinze de wilgen geknot. Op het eind van de dag mogen de helpers het brandhout naar huis meenemen. Met het sprokkelhout leggen ze een takkenwal aan.
Wilgen moeten geregeld geknot worden, zegt Natuurpunt. Als dat niet gebeurt gaan de bomen algauw kreunen onder het gewicht van de zware takken. Een storm kan de takken losrukken, waardoor de wilgen vaak onherstelbaar beschadigd geraken.

© Paul Van De Velde