Het OCMW van Gent wil dat de OCMW-besturen uit de omliggende steden en gemeenten ook voldoende capaciteit voorzien voor de opvang van daklozen. Nu worden die vaak doorgestuuurd naar Gent, en dat zet de werking van de Gentse daklozenopvang onder druk. Daarom heeft het OCMW van Gent besloten om vanaf 30 maart voorrang te geven aan daklozen uit Gent. Een maatregel die moet klinkt het in Gent, omdat de capaciteit vaak overschreden is, en omdat de middelen om te helpen beperkt zijn.  Het OCMW van Gent wil wel meewerken aan een constructieve dialoog over de problematiek. 

© Colette Van Hooreweghe