Automobilisten in Oudenaarde zullen voortaan dubbel moeten uitkijken aan de kruispunten met de fietsring. Want vanaf volgend jaar krijgen de fietsers voorrang aan die oversteekplaatsen. ’t Gaat in totaal om tien kruispunten die in de loop van volgend jaar worden heringericht. 

© Vanessa Declercq