Het voormalige Stadslabo in de Baudelohof is klaar om op 2 september leerlingen en peuters te ontvangen.

De voorbije vier maanden werd het Stadslabo in allerijl omgetoverd tot een tijdelijke school en kinderopvang. Dat was nodig nadat basisschool De Triangel en kinderdagverblijf 't Sleepken op 24 april preventief geëvacueerd moesten worden nadat er bij een stabiliteitsonderzoek een verminderde brandweerstand vastgesteld werd. De leeringen van de lagere school konden toen al tot aan de grote vakantie terecht in enkele vrijstaande lokalen van het oude Stadslabo.

Aangezien een snelle renovatie van het schoolgebouw in de Sleepstraat niet mogelijk bleek, werd beslist om voor twee schooljaren de Triangel, kinderdagverblijf 't Sleepken en IBO Sleepken samen te brengen in het voormalige Stadslabo aan het Baudelopark. Ondertussen wordt gezocht naar een duurzaam alternatief. 

In vier maanden tijd werden 67 nieuwe ruimtes gecreëerd, waaronder 5 kleuterklassen, 6 klassen lager onderwijs, ruimte voor 3 leefgroepen voor het kinderdagverblijf, 5 atelierruimtes, 10 administratie- en personeelsruimtes, een ICT-lokaal, 3 sanitaire delen en een grootkeuken. Daarbij werd het meubilair zoveel mogelijk hergebruikt. Het oude labolokaal is nu een nieuwe refter, maar de typische labotafels werden uitgebroken en opnieuw opgebouwd in de ateliers en klassen. Ook veel massieve houten kasten kregen een nieuwe plaats in klassen, leraarskamers, keuken en ateliers. De labobibliotheek werd behouden en doet nu dienst als schoolbibliotheek.

Op dit moment zijn ze nog met de laatste voorbereidingen bezig. Enkel de speelplaats zal op 2 september nog niet helemaal af zijn. 

 

 

© Soetkin Desloovere