Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, laat momenteel vogelkrullen plaatsen op de hoogspanningslijnen tussen Langerbrugge en Doornzele. Die krullen moeten voorkomen dat vogels nog tegen de kabels aanvliegen. Vanmorgen werden de laatste risicolijnen van vogelkrullen voorzien.

In ons land vliegen er elk jaar maar liefst 170000 vogels tegen hoogspanningskabels. Daarom heeft netbeheerder Elia samen met ondermeer Natuurpunt de plaatsen waar veel vogels over vliegen in kaart gebracht. Hier in Langerbrugge vliegen veel watergebonden vogels als meeuwen en eenden over, maar ook soms tegen, de kabels.

Op de lijnen die gevaarlijk zijn voor vogels laat de netbeheerder rode en witte vogelkrullen plaatsen. Een werkje dat veel planning vereist, omdat de werklui over de kabels moeten fietsen.

Met drones moeten de lijnen niet uit dienst gaan, waardoor de vogelkrullen in versneld tempo kunnen worden aangebracht. In totaal worden in ons land 200 kilometer hoogspanningslijnen van vogelkrullen voorzien. En de vogelkrullen werken, zegt Natuurpunt. Bij een proefproject in Oudenaarde viel het aantal aanvliegingen door vogels terug van 70 naar 2 per jaar.
 

© Christophe Sevenoo