’t Is momenteel kraamperiode voor de vleermuizen. Deze zolder van de Sint-Niklaaskerk in De Pinte is een ideale ruimte voor de beestjes. Lekker warm, goed donker en stil. Dat de vleermuizen zich tijdens de zomermaanden vaak in kerkzolders schuilhouden, is al langer geweten. Maar welke soorten waar precies verblijven, kan Natuurpunt nu ook exact bepalen. “Aan de hand van DNA-analyse die op de uitwerpselen gebeurt, kunnen we met zekerheid zeggen van welke soort de uitwerpselen afkomstig zijn," zegt Hans Vermeiren, vrijwilliger bij Natuurpunt.

En zo kon Natuurpunt de vleermuizen in kaart brengen. Tijdens onderzoek zijn meer dan 300 kerken in Vlaanderen onderzocht. In wel 80% zijn vleermuizen aangetroffen. ’t Is een goeie zaak om te weten welke vleermuissoort waar exact voorkomt. “Vleermuizen zijn Europees beschermde diersoort. Ze genieten allemaal een hogere beschermde status. Vandaar is het belangrijk om te weten waar ze voorkomen, hoe we ze kunnen beschermen,' zegt Vermeiren.

© Janna Heyerick