Wat zijn de gevolgen voor het milieu als de oude Scheldearm in Gentbrugge weer bevaarbaar gemaakt wordt? Dat moet grondig onderzocht worden zegt de Vlaamse overheid. Waterwegen & Zeekanaal wil de rivierarm bevaarbaar maken voor pleziervaart, maar die plannen stuiten op veel protest bij milieuorganisaties,  buurtbewoners en het stadsbestuur. Die zijn blij met de beslissing van de Vlaamse overheid. 

© Koen Colpaert