De restauratie van het Lam Gods in Gent gaat verder op hetzelfde doorgedreven elan. De Vlaamse regering maakt extra geld vrij om de binnenpanelen van het retabel op dezelfde grondige wijze aan te pakken als de buitenpanelen.  De beslissing komt er na een positief advies van de Topstukkenraad en lijkt vooral ingegeven door het verbluffende resultaat dat de eerste restauratiefase opleverde.  Toen werd ook extra geld vrijgemaakt omdat bleek dat grote delen van de buitenluiken overschilderd waren. 

© Vanessa Declercq