Weinig mensen die met zoveel enthousiasme over taal en dialecten kunnen vertellen. Professor Jacques Van Keymeulen is dan ook een tevreden man. Net voor zijn emeritaat kan hij het online Woordenboek van de Vlaamse dialecten voorstellen. Een digitale database van meer dan 1.6 miljoen dialectwoorden. 

© Sofie Claeys