Op deze visvijver in Sint-Kruis-Winkel was vanmiddag een visredding aan de gang. Die was bewust gepland want deze plas wordt binnenkort gebaggerd en op een ecologische manier heringericht. Deze zone maakt namelijk deel uit van een koppelingsgebied van de Gentse haven. Hierdoor ontstaan er natuurlijk ingerichte bufferzones tussen de woonkernen en de industriezone. 

© Vanessa Declercq