Tijdens de Gentse Feesten wordt een virtueel dashboard uitgebreid getest. De Gentse Feesten, met heel wat extra verkeer en mensen op de been, zijn het moment bij uitstek en de grootste uitdaging om het digitaal verkeersplatform te testen.

In de controlekamer van de stad Gent, zullen medewerkers de hele situatie in de gaten houden. Met het dashboard kunnen verkeersstromen beter in kaart worden gebracht en is het mogelijk problemen sneller op te sporen. Uiteindelijk kan het platform bijdragen aan de mobiliteit van de toekomst, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw.

Tijdens de Winterfeesten volgt nog een tweede test, om uiteindelijk het virtueel platform uit te rollen in het voorjaar van 2020.

© Janna Heyerick